Bảo mật thông tin

Chúng tôi hiểu rằng việc sử dụng hợp lý và bảo mật thông tin sẽ thể hiện sự quan tâm của chúng tôi dành cho khách hàng. Thế nên Mama Baby ( bimsuachinhhang.com) rất trân trọng và cam kết đảm bảo sử dụng thông tin trên một cách hợp lý và có cân nhắc, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và tạo môi trường mua sắm an toàn, tiện lợi & chuyên nghiệp nhất.

Thông tin Khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo điều kiện mua sắm tốt nhất cho khách hàng tại cửa hàng Mama Baby ( bimsuachinhhang.com).

1. Thu thập thông tin khách hàng

Quý khách hàng đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: Email, Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận. Khách hàng có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi đó bạn sẽ không thể hưởng được một số tiện ích mà những tính năng của chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi sẽ lưu trữ bất kỳ thông